Giới thiệu về Finhay

Việc đầu tư vào Công ty cổ phần Finhay Việt Nam (“Finhay”) - một công ty công nghệ tài chính, nằm trong định hướng phát triển đa dạng hóa dịch vụ tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS),

Sau khi đầu tư vào Finhay, TVS đã góp phần giúp Finhay nâng cao năng lực quản trị đồng thời hỗ trợ Finhay phát triển các sản phẩm dịch vụ quản lý tài chính cá nhân.

TVAM, được TVS sở hữu 99% vốn cổ phần, là đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài khoản và quản lý quỹ đang tư vấn và thực hiện cho Finhay các dịch vụ sau:

-   Dịch vụ Quản lý đầu tư: là Dịch vụ theo đó TVAM được ủy thác quản lý toàn bộ Danh mục đầu tư của Finhay (bao gồm tài sản đầu tư của Người dùng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Finhay);

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, TVAM được cho là đối tác chiến lược, giúp Finhay phát triển các sản phẩm tích lũy tài sản an toàn, hiệu quả cho Người dùng, nâng tầm uy tín và hình ảnh của Finhay trong lĩnh vực công nghệ tài chính nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”)

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm của TVS, TVAM được nhiều Khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ nhằm hỗ trợ quản lý, sử dụng tài sản an toàn và chuyên nghiệp. TVAM là pháp nhân được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006, và các giấy phép điều chỉnh khác, tại địa chỉ Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam

Là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được cấp Giấy chứng nhận số 65/DNKHCN ngày 15/07/2020 bởi Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0107748373 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 06/03/2017 trụ sở chính tại Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Website: https://finhay.com.vn/

Email: hello@finhay.com.vn

Fanpage:  https://www.facebook.com/finhayvn/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/finhay/