MỤC TIÊU QUỸ VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn cho vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Để hoàn thành mục tiêu này, Quỹ tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết và sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tiềm năng phát triển trong dài hạn. Quỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty có những yếu tố cơ bản tốt như đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao, sản phẩm và dịch vụ khác biệt, thị phần đáng kể và có chiến lược thoái vốn rõ ràng cho nhà đầu tư.


QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 5 – TVGF5 

TVAM trân trọng thân mời Quý Nhà đầu tư tham gia Quỹ TVGF5.

Tài liệu Quỹ:

See more

Tin tức

Tăng trưởng tài sản ròng của Quỹ TVGF 5 (%) ›

Lịch sử trả lợi tứcTăng trưởng tài sản ròng của Quỹ TVGF 4 (%) ›

Lịch sử trả lợi tức
- 15/05/2024: Cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương đương 1.000đ/ccq

Tăng trưởng tài sản ròng của Quỹ TVGF 3 (%) ›

Lịch sử trả lợi tức
- 15/05/2024: Cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương đương 1.000đ/ccq

Tăng trưởng tài sản ròng của Quỹ TVGF 2 (%) ›

Lịch sử trả lợi tức
- 13/05/2021 : Cổ tức bằng tiền, 20%
- 19/01/2022 : Cổ tức bằng tiền, 50%

Tăng trưởng tài sản ròng của Quỹ TVGF (%) ›

Lịch sử trả lợi tức
- 07/11/2017 : Cổ tức bằng tiền, 10%
- 25/04/2019 : Cổ tức bằng tiền, 20%
- 19/02/2021 : Cổ tức bằng tiền, 20%